Comuna Olcea
Înapoi la:HomeSunteţi la:RELIEFUL SI VEGETATIA
Olcea, nr. 35, 417355 +40 0259-310.881 registratura@comunaolcea.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

 

Relieful și Vegetația

În comuna Olcea ponderea resurselor este deţinută de către cele regenerabile. Solurile sunt cu preponderenţă brun roşcate de pădure şi pozdolice.
Solul comunei Olcea este foarte sărac în ceea ce priveşte reţeaua hidrografică singurele zone mai puţin afectate vara sau în toamnele secetoase fiind Belfir şi Carasau. Iarna şi primăvara, apa de ploaie era colectată în fântâni şi la „ gropoaie „, acestea funcţionând ca nişte rezervoare necesare gospodăriilor. Fântânile cu izvor sunt puţine la număr, aproximativ 2-3 în fiecare comunitate.
De asemenea pâraiele sunt fără izvoare, văile acestora funcţionând mai mult ca nişte canale colectoare, merită menţionate dintre acestea Chiceră, Valea Satului, Valea Ucurisului şi Pertu.
În lipsa elementului vital al vieţii, membrii comunităţii, crescători de animale, au amenajat pe păşune bălţi cu suprafeţe cuprinse între 0,50 ha şi 3 ha pentru a putea fi asigurată apa destinată adăpatului animalelor. Pe raza comunei Olcea predomină pădurea de foioase cu arbori de diferite specii cum ar fi: carpen, stejar, fag, frasin, salcâm, tei, cireş sălbatic, măr şi păr sălbatic. Dintre răşinoase se întâlnesc specii cum ar fi molidul şi pinul şi se mai întâlnesc de asemenea arbuşti şi subarbuşti cu sunt : alunul, conul, maciesul, murul şi rar zmeurul.
În floră spontană se mai poate întâlni diferite specii de ciuperci comestibile,ciuperci de câmp, fragi etc şi tot în pădurile de pe raza comunei există o specie protejată - ruscus aculeatus denumită popular ghimpele.
În arealul comunei Olcea, un areal de câmpie-deal, se pot întâlni variate specii de animale cum ar fi: potârnichi, fazani, uli, iepuri, pisici sălbatice, vulpi, viezuri, vidre, mistreţi, căpriori, cerbi comuni. În trecere se mai pot întâlni şi cerbi 
lopătari şi lupi.
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: